logo FAI
logo
¨

 

 

V roce 2016 slaví Fakulta aplikované informatiky 10. výročí svého založení. Při příležitosti oslav tohoto kulatého výročí se v průběhu celého roku uskuteční řada odborných i společenských akcí. K těm významnějším patří:


Krátce z historie fakulty:

Vznik samostatné fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Počet návštěv: 1035
Kontakt: