logo FAI
logo
¨

 

 

Bystré hlavy

Organizují: Tomáš Sysala

Kdy: 13:20-14:30 h (1. skupina), 14:30–15:40 h (2. skupina). Rozdělení není dáno. Soutěžící si může vybrat skupinu podle časového harmonogramu ostatních soutěží. Důležité je dodržet začátek soutěže, tj. 13:20 h nebo 14:30 h.

Kde: Sraz před Internetovou studovnou (vedle Studijního oddělení)

Kapacita: 40 soutěžících (součet obou skupin)

Charakteristika: Soutěž, kde hlavní roli hraje důvtip, bystrá hlava a zkušenosti s luštěním a řešením úkolů. Kdo ví, co je to Morseova nebo Praporková abeceda, Braillovo písmo nebo se někdy zúčastnil soutěží jako Bota – zlínská šifrovací hra, Od Soumraku do úsvitu nebo Sendvič, má výhodu, ostatní se bát nemusí. Hra bude upravena tak, aby se pobavili i začátečníci. Zatímco výše uvedené hry trvají 8, 10 či 16 hodin, tato hra bude na hodinu a tomu bude odpovídat i obtížnost šifer či úkolů.

Základní pravidla: Soutěžící obdrží zadání úkolu, po jeho vyluštění dostane zadání další, po vyluštění další, atd.
Pro luštění je možné používat libovolné pomůcky či nástroje jako tablet, mobil, počítač, tabulky s kódy, tužku a papír, nůžky, lupu, pravítko, kružítko, UV lampu, rentgen, zkumavky, gumáky, atd. podle uvážení soutěžícího. V této variantě soutěže gumáky a rentgen asi nebudou potřeba.
Jediným omezením je zákaz jakékoliv komunikace s kýmkoliv jiným (soutěžícím, kamarádem na síti apod.). Každý soutěží sám za sebe a nesmí opustit místnost!
Pokud se nedaří úkol vyřešit, může si soutěžící požádat o nápovědu. Zároveň s nápovědou obdrží časovou penalizaci, která se přičítá k jeho výslednému času. Cílem je v časovém limitu 1 hodina vyluštit co nevíce úkolů, příp. všechny.

Počet návštěv: 1035
Kontakt: