logo FAI
logo
¨

 

 

Pravidla pro jednotlivé soutěžní disciplíny

 1. Mezní termín pro registraci do soutěžních disciplín je pondělí 2. 5. 2016 (PRODLOUŽENÝ TERMÍN!).
 2. Každá soutěžní disciplína má omezený počet účastníků. Seznam účastníků je předán organizátorům jednotlivých soutěžních disciplín dle seznamu zaregistrovaných soutěžících v registračním formuláři.
 3. Pokud je již seznam účastníků naplněn, zájemci o soutěžní disciplíny se mohou informovat o možnostech soutěžení v den soutěže přímo u organizátorů soutěžních disciplín. Může se stát, že se některý ze soutěžících nedostaví nebo již všichni soutěžící disciplínu absolvovali a zbude časový prostor pro další soutěžící.
 4. V každé soutěžní disciplíně bude vyhlášeno pořadí prvních tří soutěžících, kteří obdrží cenu.
 5. Každá disciplína má svého garanta, který rozhoduje o pravidlech a vyhrazuje si právo na jejich úpravu, která bude oznámena před zahájením soutěží.

Podrobná pravidla pro soutěž FAIman

Skóre v soutěži o FAImana se stanoví jako vážený průměr ze tří soutěžních disciplín, přičemž povinnou disciplínou je Střelecká soutěž. Zbylé dvě disciplíny se do hodnocení vyberou z disciplín s nejlepším hodnocením.

O titul FAImana se může ucházet jen student nebo studentka FAI.

Při hodnocení se klade důraz nejen na pořadí, ale také na počet účastníků soutěžních disciplín. Celkový výsledek se tak vypočítá dle následujícího vzorce:


Vítězem je soutěžící s nejlepším výsledným průměrem (nejnižším skóre).


Příklad: Máme 3 soutěžící s výsledky v disciplínách (pořadí v disciplíně / počet soutěžících v dané disciplíně), přičemž první výsledek je ze střelecké soutěže:

 1. soutěžící: 2/20, 3/18, 5/24, 12/20
 2. soutěžící: 3/20, 5/18, 4/24
 3. soutěžící: 5/20, 1/18, 6/24, 8/30, 1/5

Vítězné pořadí je tedy:

 1. je soutěžící č. 3
 2. je soutěžící č. 1
 3. je soutěžící č. 2

Počet návštěv: 1035
Kontakt: