logo FAI
logo
¨

 

 

Literární soutěž

Další akcí spojenou s oslavami 10. výročí založení FAI je Literární soutěž, která bude probíhat od června do listopadu 2016.

Témata: sci-fi, detektivní příběh

Termín odevzdání: nejpozději do čtvrtku 10.11.2016, 15:00

Způsob odevzdání: pouze elektronicky na email kresalek@fai.utb.cz,

Formát: A4, písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1,5

Rozsah: maximální počet stran textu 10, každá strana bude označena jménem autora, adresou autora a jeho e-mailem.

Dodané práce zhodnotí komise a vybere povídky, které budou publikovány.

Soutěž je vypsána pro studenty a zaměstnance vysokých škol.

Počet návštěv: 1142
Kontakt: