logo FAI
logo
¨

 

 

Vyhodnocení soutěže fotografií na FAI UTB ve Zlíně

V rámci oslav 10.výročí založení Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně se uskutečnila výstava fotografií na zadaná témata příroda, Orwell 1984 a industrial.

Hodnotit cokoli kolem nás bez možnosti měření a kvantitativního posouzení je velmi nevděčné a svým způsobem i nemožné. Obzvláště je to obtížné v případě uměleckých či estetických počinů. Postupovali jsme tedy následně. Náhodně procházející studenti, zaměstnanci jiných firem než FAI byli požádáni, aby anonymně napsali na lístek trojici fotografií, které se jim nejvíce líbí. Při procházení odevzdaných lístků vznikla naprosto pestrá směs fotografií, každému se líbilo trochu něco jiného, nicméně nejčastěji se objevovaly fotografie z polarizačního mikroskopu a tak bylo rozhodnuto.

Gratulujeme

Michaele Brázdové a Martině Poláškové

za vystavení fotografií, které nejvíce oslovily návštěvníky výstavy.

Dne 12.prosince 2016,
za organizační výbor výstavy doc.RNDr.Vojtěch Křesálek, CSc.

Ukázky najdete v Galerii.

Počet návštěv: 1035
Kontakt: