logo FAI
logo
¨

 

 

Dojmy z výstavy fotografií FAI UTB ve Zlíně

V rámci oslav 10.výročí založení Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně se uskutečnila výstava fotografií na zadaná témata příroda, Orwell 1984 a industrial.

Smyslem akce bylo iniciovat lidi k aktivní účasti na oslavách fakulty, přičemž slovíčko „aktivní“ je podstatou a účelem a cílem snažení.

V další rovině bylo zamýšleno ukázat, že i v intelektuálně silně deterministické oblasti informatiky pracují lidé, kteří nechávají na sebe volně působit i emocionálně intuitivní vlivy okolního prostředí. Jinak řečeno, nejsou tu pouze „suchaři“, i když i o ně není nouze, ale jsou tu také lidé košatí, váhající a hledající s uměleckými potřebami, třebaže ne bytostně profesionálními. Protože se organizátoři akce tak trochu obávali, zda se na fakultě nenajde dostatek lidí odvážných tak, aby předložili své výtvory k veřejné prezentaci, pozvánka byla koncipována obecně pro všechny studenty a zaměstnance v akademické sféře vysokých škol. A hle, co se stalo. Účastníky výstavy fotografií se stali pracovníci tří fakult a to Fakulty aplikované informatiky, Fakulty technologické a Fakulty humanitních studií.

Nyní poznámky k jednotlivým autorům:

Michaela Brázdová a Martina Polášková

Jejich cyklus fotografií z polarizačního mikroskopu jsou jednoznačně ozdobou výstavy. Jsou zvláštní a výjimečné po stránce obsahové jistě, kolik lidí může koukat do mikroskopu a sledovat krystalizaci polymeru, že? Vizuální stránka věci je ovšem také velmi svébytná a barevně krásná.

Pete Mac Newman

Cyklus krajinných fotografií skotské vrchoviny s vůní whisky a provlhlé srsti zvěře a andělskou přítomností půvabné dívky průvodkyně tvoří rámec cyklu a pomáhá pochopit přerod nebo snad poznání kořenů duše autorovy.

Stanislav Sehnálek

Exotická města v oparu a tajemství ukrývané v cestách současných i budoucích zaznívá silně z vystavených fotografií.

Roman Prokop

Jsme opět na cestách a cítíme údiv autora při pohledu na himálájské velikány oknem letadla a úsměv cítíme i z jeho pohledu na sofistikovanou elektrizaci světově známého města Káthmandů.

Jaroslav Balvín

Zde se setkáváme s jistou poučeností autora v oblasti fotografického pohledu a s profesionální bravurou pohlédne letmo na výstavbu nové Fakulty humanitních studií s jistým vědomím, že fotí nejen cosi umělecky zajímavého, práce zastavená v čase, ač dělní lidé už vůbec v módě nejsou, ale také historický dokument. Až budete kdysi chtít popsat historii nově vznikající fakulty, tak kam se otočíte? Ve druhém svém cyklu se autor pokouší vyvážit svůj podíl na výstavě pohledem na počárané nebe, kapličku s milenci, sousedy a tak.

Miroslava Žaludková

Svědectví o ženském makru, strčí svůj nosík do trávy a hle, užovka, pavouk, východ Slunce, žampión a kytka chtějící býti královnou vypráví o podvědomých ženských přáních?

Karel Vlček

Svět podstatných věcí zestárlého a zmoudřelého života, milovaná žena, milovaná malá žena, vlastně děvčátko, vnučka a kytka. Součet a výslednice bytí, co jiného nám posléze zůstane.

Vojtěch Křesálek

Snaha o děje to jsou lodě, měřící teploměr a tři pohledy v třech různých časech z téhož okna a mžourající pohled těsně nad zemí. Nabídl také matematiku ve slunečnici a spektrum na basové kytaře.

Zuzana Pátiková

Matematická duše vybuchla do estetiky a to estetiky ryze ženské, pohledem něžným hledajícím krásu s umanutostí až rigorózní přesností.

František Gazdoš

Různé pohledy na místa kolem nás, jednoznačně vedené nadšením pro věci pěkné, krásné, zajímavé a je jedno, zda je to listí či oduševnělý pohled krav v nádherném barevném akordu. Autor je intelektuál a estét, to zní z fotografií zřetelně.

Každý z autorů, ač jsou všichni amatéři, se vyznačuje svou vlastní oblastí témat, která je zajímají nejvíce. Samozřejmě nelze mluvit o osobním rukopisu, to bychom byli úplně jinde a ani nelze na této úrovni něco podobného očekávat, ale přesto lze rozeznat zaměření ženského pohledu a mužských zájmů a i ti se navzájem liší, což je dobře a ukazuje individualitu zúčastněných jednotlivců. U amatérů je nutno také ocenit odvahu, se kterou předstoupili před soud návštěvníků výstavy.

Závěrem bych rád podotkl, že se jedná o zdařilou akci, která zpestřila foyer fakultní budovy a hezkým způsobem přispěla k oslavám 10.výročí založení Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V Praze dne 12. prosince 2016, Adalbert M. Tojta

P.S. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování panu Vojtěchu Křesálkovi za provedení výstavou a doplnění informací o osobách jednotlivých autorů.

Počet návštěv: 1035
Kontakt: